pútnicke miesto Živčákova

história

Od nepamäti sa na tomto mieste v lese na strome nachádzal obrázok Panny Márie pri ktorom sa okoloidúci zvykli modlievať.

Hájnik Matúš Lašút mal podľa vlastných slov na tomto mieste v roku 1958 (bolo to 1.júna) videnie Panny Márie Lurdskej.Bolo to v roku stého výročia zjavenia vo francúzskych Lurdoch.Od týchto čias viac a viac začínajú toto miesto navštevovať veriaci z blízkeho okolia a postupne i zďaleka.

Toto putovanie veriacich pretrvávalo i počas totalitného režimu.Niekedy sa tu stretávali veriaci aj vo väčšom počte,neodradilo ich ani pálenie obrazov,zastrašovanie,prenasledovanie zo strany štátnej moci.I samotný Matúš Lašút bol niekoľkokrát vyšetrovaný a dokonca i poslaný na psychiartiu.

Postupom času sa toto miesto stalo miestom modlitby.

súčasnosť

Po páde komunistického režimu sa z poverenia diecézneho biskupa začali prípravy  i samotná stavba Kaplnky Panny Márie Kráľovnej Pokoja.Tá stoji na vrchu kopca a je miestom konania bohoslužieb.V kaplnke nájdeme sochu Panny Márie a obraz Panny Márie s Ježiškom,ktorý bol pri jednej komunistickej razii takmer zničený.Postupom času sa podarilo zrekonštruovať a opraviť Pramene vody,ktoré sa nachádzajú v blízkosti kaplnky.Táto voda je veriacimi považovaná za posvätenú.Na dvoch hlavných prístupových cestách od Turzovky-vyšného konca a od Korne boli vybudované krížové cesty.

Dňa 11.6.2009 sa začalo s výstavbou Chrámu Panny Márie-Matky Cirkvi.

 

Cirkev k pravosti či nepravosti tunajšieho zjavenia ešte nezaujala definitívne stanovisko.Avšak toto miesto stále ostáva miestom púti a modlitby.

 

oficiálne stránky venované tomuto pútnickému miestu :https://www.zivcakova.sk/