CHKO Kysuce

Chránená krajinná oblasť Kysuce je situovaná na severozápade Slovenska.Viac ako polovicu územia pokrývajú lesy.
Túto CHKO s rozlohou väčšou ako 65 000 ha tvoria Kysucké Beskydy,Turzovská vrchovina,Javorníky,Kysucká vrchovina.
Rozkladá sa na území okresov Bytča,Čadca,Kysucké Nové Mesto,Žilina,Dolný Kubín,Považská Bystrica.
Pod túto CHKO spadajú štátne prírodné rezervácie Veľký Javorník,Veľká Rača,Lutiša a Malý Polom.
Vyskytuje sa tu množstvo chránených prírodných výtvorov napr.Klokočovské skálie,Korňanský ropný prameň,
chránený brest u Papajov,chránené lipy u Kanderov a iných osadách či duby na Trojačke.
Veľa osád v CHKO Kysuce si zachovalo pôvodnú ľudovú architektúru/možno vidieť v skanzene vo Vychylovke/.
V CHKO sa nachádza množstvo vzácnych živočíchov i rastlín.