Klokočovské skálie , kamenné gule v Milošovej

Kamenné gule na Megoňkách

Pieskovcové gule rôznych priemerov od 0,3 do 2,6 m a tvarov od vajcovitého až po takmer dokonalý guľový tvar sa nachádzajú nepravidelne roztrúsené v pieskovcovom komplexe. Možno ich vidieť priamo v stene opusteného pieskovcového lomu Milošová - Megoňky, v pieskovcovo-zlepencovej stene PR Klokočovské skálie, v Kornici alebo na viacerých miestach v lese, kde sú čiastočne vypreparované (v predpolí lomu Milošová - Megoňky, Raková - Korcháň, alebo ako ojedinelé gule v potokoch, vypadnuté z pieskovcovej polohy. Mnohé z nich boli odvezené a nachádzajú sa na rôznych miestach v okolí Čadce a Klokočova ako rarita

/zdroj : www.galeriaslovakia.sk/

Klokočovské skálie

Prírodná rezervácia Klokočovské skálie (od roku 1984) sa nachádza v osade Hlavice (medzi osadami Ostružie a Zajacovia). Celková výmera chránenej oblasti Klokočovského skália je 6,12 ha.Je to skalný morfologický útvar pieskovcov a zlepencov ako ojedinelého javu pre flyšové územie Kysúc, predstavovaný pieskovcovo-zlepencovou skalnou hranou dlhou 300 m pri relatívnej výške 15-25 m.Morfologická ojedinelosť objektu ešte zvýrazňuje primárny výskyt zlepencov s výraznou guľovitou odlučnosťou. Typicky je vyvinutý v severozápadnej časti objektu.Popri geologickom význame je v tejto oblasti predmetom ochrany aj bohaté nálezisko chránenej rastliny rebrovky rôznolistej (Blechnum spicant), ktorá sa vďaka svojmu významu a dekoratívnosti dostala i do symbolu CHKO Kysuce, ale aj výskyt ďalších zriedkavých a ohrozených rastlín a živočíchov - napr. orličník obyčajný (Pteridium aquilinum), veronika lekárska (Veronica officinalis), plavúň obyčajný (Lycopodium clavatum), nátržník vzpriamený (Potentilla erecta), bielomach sivý (Leucobryum glaucum), ostrica bledá (Carex palescens), psica tuhá (Nardus stricta) a jastrabník vláskatý (Hieracium piliferum).

/zdroj : www.astrocesty.eu/lokality/detail/klokocovske-skalie.html/