Sochárske sympózium 2014

11.08.2014 12:00

August 2014:Rodný dom J. Krónera v Staškove

11. 8. - Otvorenie sochárského sympózia "Úsmevy geniálneho klauna"

24. 8. - Ukončenie sochárskeho sympózia