ropný prameň v Korni

Korňanský ropný prameň

 

Ojedinelý doposiaľ aktívny prírodný povrchový výver ropy s voľným odtokom,doprevádzaný výronom plynu(CH4),dokumentujúci roponosnosť flyšového pásma.

Význam tohto ropného prameňa zvyšuje skutočnosť,že sa zachoval ako jediný z niekoľkých ďalších výskytov povrchového výtoku ropy v tejto oblasti.

Typovo sa jedná o parafinickú ropu s nízkym obsahom síry,s pomerne vysokým obsahom olejov,malým množstvom aromatických uhľovodíkov a asfalticko-smolných látok.