drotárstvo

08.05.2011 12:13

 História drotárstva

K najchrakteristickejším a k najtypickejším doplnkovým zamestnaniam na Kysuciach patrilo drotárstvo. Drotári sa zaoberali výrobou a predajom výrobkov z plechu a drôtu a podomovým opravovaním kuchynského riadu. Drotárstvo zaraďujeme medzi vandrovné zamestnania.Počiatky drotárstva kladieme do polovice 18. storočia. Jeho vznik okrem hospodársko-sociálnych príčin pravdepodobne ovplyvnila blízkosť sliezskych manufaktúr na výrobu drôtu, ktorý kysuckí furmani vozili v rámci feudálnych povinností zo Sliezska do Uhorska. Drôt sa stal základným materiálom a zároveň z jeho názvu sa vytvorilo pomenovanie doplnkového zamestnania. Vyrábali sa z neho rôzne predmety dennej potreby - lyžičníky, vešiaky, cedidlá, naberačky na halušky, podnosy pod žehličky a nádoby, vidličky, košíky, pasce na hlodavce a zver, a. p. Drôtom sa spevňoval hrnčiarsky kuchynský riad opletaním drôtenou sieťkou alebo sa sceľoval puknutý riad pomocou drôtu, ktorý sa pretiahol cez vyvŕtané dierky a potom sa stiahol. Ku svojej práci drotári spočiatku potrebovali okrem drôtu ešte kliešte, šidlo a kladivko. Pri vandrovaní nosili drôt, náradie i výrobky v plátenej alebo koženej kapse. Po rozšírení kuchynského riadu z plechu a smaltu v polovici 19. storočia sa drotárstvo rozšírilo aj o opravu tohoto riadu a o výrobu rôznych predmetov z plechu. Deravý riad sa opravoval nitovaním (na dierky sa z oboch strán priložili pliešky, ktoré sa stiahli nitom) alebo sa letovali (pliešky sa priletovali cínom). Z plechu sa vyrábali rôzne nádoby, pekáče, lopatky, strúhadlá, a. p. Ku nástrojom pribudli nožnice na plech, letovačky, nity a. p. Všetky veci si nosili v drevených krošniach. Najväčší rozmach dosiahlo drotárstvo na konci 19. a začiatkom 20 storočia. Drotári, ponúkajúci svoje služby na opravu kuchynského riadu a svoje výrobky, vandrovali nielen po Rakúsko - Uhorsku, ale aj v ďalších štátoch Európy i v zámorí. V roku 1903 vydal Župný úrad v Trenčíne na vykonávanie drotárskeho zamestnania na území monarchie pre Kysuce 640 drotárskych podomových knižiek (337 pre okres Čadca a 303 pre okres Kysucké Nové Mesto). V skutočnosti bol počet drotárov oveľa vyšší, lebo nie každý drotár si - z finančných alebo iných dôvodov - zabezpečil drotársku knižku. Niektorí drotári zbohatli, mnohí z nich si potom vytvorili drotárske dielne, ktoré vznikli nielen v Rakúsko - Uhorsku, ale aj v Poľsku, Rusku, Nemecku, USA i ďalších krajinách. Majitelia týchto dielní (medzi najväčšie patrila dielňa v Moskve, ktorú zriadil Š. Hunčík z Vysokej) z nich spravidla zamestnávali chudobnejších drotárov. Rozmach drotárstva zabrzdila 1. svetová vojna. Po jej skončení nastáva postupný úpadok drotárstva. Povojnové zmeny (rozpad Rakúsko-Uhorska, zmena politického systému v Rusku) a konkurencia priemyslu viedli k zúženiu priestoru pre vandrovania drotárov a odbyt ich tovaru a služieb poklesol. Napriek tomu počet drotárov na Kysuciach v 20-tych rokoch stúpal. Stalo sa tak v dôsledku hospodárskych kríz, kedy bolo obyvateľstvo nútené hľadať ďalšie zdroje obživy. Vplyvom priemyselnej výroby sa však znížil sortiment vyrábaného tovaru, mnohé výrobky prestali drotári vyrábať, lebo nimi nemohli konkurovať lacnejším výrobkom priemyselnej veľkovýroby. Drotári vyrábali väčšinou drobné jednoduché predmety a naďalej ich podomovo predávali a opravovali kuchynský riad. Ku predávaným drotárskym výrobkom sa pridával aj galantérny tovar, ktorý začal nadobúdať v mnohých prípadoch prevahu nad drotárskym tovarom. V roku 1930 bolo na Kysuciach okolo 3500 drotárov, najmä v obciach Turzovka, Vysoká, Zákopčie, Podvysoká, Olešná, Staškov a Makov na horných Kysuciach, na dolných Kysuciach v Ochodnici, Nesluši, Krásne, Rudinskej, Dunajove a Kysuckom Lieskovci. Drotárstvo postupne zanikalo v priebehu 2. štvrtiny 20. storočia, ojedinele sa však vyskytovalo aj po roku 1950. V poslednom období sa drotárstvo opäť dostáva do povedomia verejnosti. Teraz už však nie ako remeslo vyrábajúce predmety každodennej potreby, ale ako umelecké remeslo, nadväzujúce na drotárske tradície v oblasti severozápadného Slovenska, ktoré vyrába predmety umeleckej hodnoty.

 

autor článku:PhDr. Ivan Žilinčík, historik,  zdroj:https://www.danielle.dot.sk/Pomocne/Historia%20drotarstva.htm