Krónerov pohár v Staškove

Futbalový turnaj na počesť Jozefa Krónera-rodáka zo Staškova.Tento turnaj sa koná každoročne v júli za účasti futbalových mužstiev z Kysúc ale aj zo Slovenska,či zo zahraničia.Samozrejme,že jedným zo štyroch mužstiev je domáci FK Staškov.Hlavnou cenou je putovný pohár Jozefa Krónera.

Herec J.Króner v minulosti zahajoval turnaj slávnostným výkopom a taktiež odovzdával ceny.Po jeho smrti túto rolu prebral jeho synovec herec Janko Króner a jeho dcéra herečka Zuzana Krónerová.Tento celodenný turnaj je nesmierne obľúbený v širokom okolí a je aj hojne navštevovaný.